tiistaina, maaliskuuta 13, 2007

Rekisteri-ilmoitus lähetetty

Rekisteri-ilmoitus on siis lähetetty sähköisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle 10.3. Rekisteröitymismaksu (60€) on myös suoritettu samaan aikaan. Pitää vielä ottaa kahdelta muulta hallituksen jäseneltä sähköinen allekirjoitus ennen 31.3. lisäksi ilmoitukseen. Hakemus on ilman muiden allekirjoituksia kuitenkin jo käsittelyssä.

Alla on kokouspöytäkirja Rauhalahden kokouksesta. Katselkaa siitä, mitä tehtäviä kellekin siunaantui. Pyritään tekemään nuo jutskat ennen toukokuun kokoontumista.Suonenjoen PappaJätkät Vuosikokous

3.3.2007 Rauhalahti, Kuopio

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus

Avattiin 16.15

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

AV on siht. & PJ

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytty

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätön +-0 €.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Hallituksella ei ole vastattavaa

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Mahdollisten uusien jäsenten tulee pyrkiä hankkimaan tunturi mopedi ja kokoontumisajoihin osallistumiseen hyväksytään vain tunturi –merkkiset mopedit. Uusien jäsenten liitymismaksu
on 10 € ja vuosittainen jäsenmaksu on 5 €. Jäsenmaksu maaliskuun loppuun kaikilta jäseniltä. Yhdistyksen tilin tiedot ilmoitetaan myöhemmin jäsenille.


8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi AV ja hallituksen JK, JR, MH, MV

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Tilinhoitaja Minna Vilhunen, Tilintarkastaja Marko Haimila

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Uusia jäseniä tulossa?
Otetaan jäsentiedot ylös ja otetaan liitymismaksu 10 €
Webbisaitti:
AV ja MH suunnitelevat ja toteuttavat. Katsotaan mahdollinen domainin hankkiminen (www.pappajatkat.fi)
Ilmoittautuminen rekisteriin (60€):
Kaikki maksanut osuuden rekisteröitymismakusta. 12 € / jäsen
Pankkitilin avaaminen rekisteröitymisen jälkeen:
Avataan tili OP:hen. Kysytään samalla kerhotiloja
Sponsorien etsintä (Mainoksia mopedeihin):
Laitetaan sponsoreiden mainoksia omille sivuille ja kysytään sponssitulja tutuilta yrityksiltä. (TMI: Jani Rytkönen jo lupautunut 40€)
Lähtöhinta on 20€. Mainokset tulevat sponsorifirmalta.
Ilmoittautuminen Karnevaalikulkueeseen:
Jani Rytkönen ilmoittaa pappajätkät kulkueeseen. TMI: Jani Rytkönen sponssaa kuljetuksen kulkueeseen. Marko Haimila avustaa tarvittaessa
Ilmoittautuminen Otavan MM -hitausajoihin:
Juha K. selvittää ajankohdan ja osallistumismaksut ja majoittumisen (Kääriäisessä perustajajäsenille) muut Otavan kesähotelliin. HUOM. osallistumiseen kuuluu järven ympäriajo ja ajo Mikkelin keskustaan.
Seuraava tapahtuma / kokoontuminen (ajankohta, paikka):
Seuraava kokous toukokuun puolenvälin jälkeen. Samalla pidetään kokoontumisajo.

Ei kommentteja: